ตัวถอนเกลียว
230.00 บาท
299.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

-อุปกรณ์สำหรับ ถอนเกลียว แป๊ปน้ำ / ก๊อกน้ำ / ฝักบัว ที่หักคา

-ทนทาน