ฟิวส์รถยนต์ ใส้ฟิวส์ก้ามปู (เล็ก) ขนาด 5 - 35 แอมป์ บรรจุ 20 ตัว/กล่อง
สินค้ามาใหม่
0.80 บาท
  • หมวดหมู่ : Fuse Car Accessories
  • ยี่ห้อสินค้า : -
  • รหัสสินค้า : Fuse 41
  • Stock : 60
กรุณาเลือกคุณสมบัติสินค้า
ติดต่อสอบถาม

ฟิวส์รถยนต์ ใส้ฟิวส์ก้ามปู (เล็ก) ขนาด 5 - 35 แอมป์ บรรจุ 20ตัว/กล่อง

- เป็นตัวนำไฟฟ้าที่เป็นโลหะชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยเส้นลวด

- ที่ทำมาจากวัสดุที่มีจุดหลอมละลายต่ำบรรจุอยู่ภายในภาชนะห่อหุ้ม

- เป็นอุปกรณ์ป้องกันกระแสกระแสเกินและป้องกันการลัดวงจร ฟิวส์จะมีคุณสมบัติที่ตัดกระแสลัดวงจรได้ถึงพิกัดสูงสุด

- และมีคุณสมบัติสามารถจำกัดกระแสไหลผ่านฟิวส์ต่ำกว่าค่ากระแสลัดวงจรที่ขึ้นสูงสุด ฟิวส์      

ขนาดของฟิวส์ ( แอมป์ )
1. สีส้ม = 5 แอมป์
2. สีแดง = 10 แอมป์
3. สีฟ้า = 15 แอมป์
4. สีเหลือง = 20 แอมป์
5. สีขาว  = 25 แอมป์
6. สีเขียว = 30 แอมป์
7. สีชมพู = 35 แอมป์