PK ปากคีบกลาง
40.00 บาท
99.00 บาท
กรุณาเลือกคุณสมบัติสินค้า
ติดต่อสอบถาม

ปากคีบกลาง

  • ปากคีบขนาดกลาง
  • ใช้สำหรับคีบแบตเตอรี่ หรือใช้งานทั่วไป
  • สินค้ามีคุณภาพ รับประกัน