PK สายแบตเตอรี่ รุ่น i-cable I-B10 (ขด)
1,900.00 THB
2,900.00 THB
聯繫我們
  • สายแบตเตอรี่ รุ่น i-cable I-B10 
  • ภายในบรรจุสายทองแดง 980 เส้น
  • สายหนา ขนาด 10mm.
  • สายทองแดงเป็นสายทองแดงถักเกลียว
  • สายยาวขนาด 50 เมตร